All news Ixxat CAN Interfaces – Ready for Windows 11

13/07/2023 Đăng bởi: Phan Doan

Với loạt giao diện Ixxat CAN, HMS cung cấp nhiều loại giao diện PC cho CAN và CAN FD - cho phép phân tích, cấu hình, bảo trì và điều khiển dựa trên PC. Tất cả các tiêu chuẩn giao diện PC phổ biến đều được hỗ trợ, từ PCI, PCIe, PCIe Mini, PCIe 104 và USB đến Bluetooth và Ethernet.
Giao diện trình điều khiển và lập trình VCI dành cho Windows được cung cấp miễn phí và phù hợp với các công cụ phân tích và cấu hình của Ixxat cũng như để lập trình các ứng dụng dành riêng cho khách hàng.

Do API độc lập với giao diện, có thể dễ dàng thay đổi giữa các loại giao diện CAN do HMS cung cấp - mà không cần thay đổi ứng dụng của khách hàng. VCI có sẵn cho tất cả các hệ điều hành Windows phổ biến, bao gồm cả Windows 11. Phạm vi phân phối bao gồm canAnalyser Mini miễn phí, cho phép dễ dàng vận hành cũng như các bước phân tích ban đầu.  
Ngoài Windows, HMS cũng hỗ trợ giao diện PC Ixxat với trình điều khiển cho Linux và các hệ điều hành thời gian thực khác nhau.

 Tags: API can Ixxat
zalo