Sự kiện - Hội thảo

YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ/HỆ THỐNG NHẬN, TRUYỀN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU TẠI CƠ SỞ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC (Theo mục lục III Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT )

  Thứ Mon, 17/10/2022

I. Yêu cầu đối với hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (data logger) Hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại các cơ sở lắp đặt thiết bị quan trắc tài nguyên nước tự động, liên tục phải đ...

ĐỌC TIẾP

[Ewon] Giải pháp tốt nhất để truy cập dễ dàng, an toàn và hiệu quả vào máy của bạn từ xa qua Talk2M Cloud

  Thứ Sun, 04/09/2022

[Ewon] Giải pháp tốt nhất để truy cập dễ dàng, an toàn và hiệu quả vào máy của bạn từ xa qua Talk2M Cloud     NHỮNG LỢI ÍCH MANG LẠI KHI SỬ DỤNG GIẢI PHÁP CỦA EWON DỄ DÀNG SỬ DỤNG Ewon c...

ĐỌC TIẾP

Hiểu gì về giải pháp remote access của ewon?

  Thứ Fri, 26/08/2022

Giới thiệu và hoạt động của Ewon Cosy và đám mây công nghiệp Talk2M Cách kết nối với đám mây công nghiệp Talk2M Cách sử dụng eCatcher để kết nối với máy của bạn qua Talk2M Cách g...

ĐỌC TIẾP

Đăng kí Demo Talk2M

  Thứ Fri, 18/02/2022
zalo