Anybus Wireless Bolt II – HỖ TRỢ CHUYỂN VÙNG

15/01/2024 Đăng bởi: Đoàn Phấn

Anybus Wireless Bolt II – hỗ trợ chuyển vùng

HMS Networks thông báo Anybus Wireless Bolt II hiện hỗ trợ chuyển vùng, bổ sung thêm một trường hợp sử dụng quan trọng khác vào tính linh hoạt của nó.

Anybus Wireless Bolt II đã lý tưởng để thay thế cáp trong các ứng dụng cell-to-cell hoặc giúp dễ dàng truy cập vào máy móc hoặc tủ điều khiển. Với việc bổ sung hỗ trợ chuyển vùng, trường hợp sử dụng thứ ba đã được thêm vào cung của Bolt II.

Phương thức hoạt động:
Anybus Wireless Bolt II được gắn trực tiếp vào máy chuyển vùng, chẳng hạn như phương tiện được dẫn đường tự động (AGV) hoặc robot di động tự động (AMR), cho phép máy kết nối với nhiều điểm truy cập khác nhau trong toàn bộ cơ sở.

Bolt cho phép máy trao đổi thông tin với người quản lý đội xe hoặc hệ thống SCADA, đảm bảo máy đến đích một cách hiệu quả và an toàn.


Hình 1: Anybus Wireless Bolt II cho phép máy di chuyển tự do khắp cơ sở.

Những lợi ích:

  • Cho phép các robot di động, chẳng hạn như AGV hoặc AMR, duy trì liên lạc với người quản lý đội xe hoặc hệ thống SCADA.
  • Tương thích với thiết bị của bên thứ 3.

Samuel Holst, Giám đốc sản phẩm không dây Anybus tại HMS Networks, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được bổ sung tính năng hỗ trợ chuyển vùng cho Bolt II. Cho phép khách hàng sử dụng Bolt II với công suất Wi-Fi được cải thiện và thiết kế siêu chắc chắn để kết nối AGV hoặc AMR. Chúng tôi biết đây là trường hợp sử dụng quan trọng đối với khách hàng của mình vì nhiều người đã sử dụng thành công Bolt ban đầu để cải thiện tính linh hoạt và năng suất.”

English./ 

The Anybus Wireless Bolt II – now supports roaming

HMS Networks is delighted to announce that the Anybus Wireless Bolt II now supports roaming, adding another important use case to its versatility.

The Anybus Wireless Bolt II was already ideal for replacing cables in cell-to-cell applications or providing easy access to machines or control cabinets. With the addition of roaming support, a third use case has been added to the Bolt II’s bow.

Roaming – How does it work?
The Anybus Wireless Bolt II is attached directly to the roaming machine, such as an automated guided vehicles (AGV) or autonomous mobile robot (AMR), enabling the machine to connect to various access points throughout the facility. The Bolt lets the machine exchange information with the fleet manager or SCADA system, ensuring the machine reaches its destination efficiently and safely.


Figure 1: The Anybus Wireless Bolt II enables machines to move freely throughout a facility.
 

Benefits:

  • Enables mobile robots, such AGVs or AMRs, to maintain communication with fleet managers or SCADA systems.
  • Compatible with 3rd party equipment.

Samuel Holst, Anybus Wireless Product Manager at HMS Networks, said, “We’re delighted to add support for roaming to the Bolt II. It allows our customers to use the Bolt II with its improved Wi-Fi capacity and super robust design to connect AGVs or AMRs. We know this is an important use case for our customers, as many are already successfully using the original Bolt to improve flexibility and productivity.”

 

 

zalo