Bắt đầu với MQTT trên Ewon Flexy - Hướng dẫn sử dụng

13/07/2023 Đăng bởi: CÔNG TY TNHH AUTOMATION & CONTROL

1. Giới thiệu: MQTT là gì?
MQTT là viết tắt của Message Queue Transport Protocol. MQTT là một giao thức truyền thông nhẹ dựa trên TCP / IP được sử dụng nền tảng IOT để nhận hoặc gửi tin nhắn từ các thiết bị thông minh như máy đo, cảm biến, ... Khi sử dụng MQTT, cấu trúc liên kết mạng bao gồm nhiều máy khách được kết nối với một máy chủ duy nhất, được gọi là “Broker”. Kết nối luôn được khởi tạo bởi Client với Broker bằng cổng 1883 (không mã hóa) hoặc 8883 (mã hóa). Điều này cho phép sử dụng internet đơn giản kết nối không có cài đặt cụ thể ở phía máy khách. Broker có thể truy cập công khai trên Internet và hoạt động như một phương tiện liên lạc cầu nối giữa các khách hàng khác nhau. Mục tiêu chính của nó là để đệm các tin nhắn đã gửi bởi khách hàng và chuyển tiếp chúng đến một hoặc nhiều khách hàng.


Đối với mỗi tin nhắn được tạo bởi khách hàng, chủ đề của tin nhắn phải là được xác định. Chủ đề này được gọi là "chủ đề (Topic)". Đối với mỗi chủ đề được sử dụng, một hàng đợi được tạo trong Broker. Sau đó, mỗi khách hàng có thể xuất bản các thông báo lên hàng đợi của chủ đề nhưng cũng đăng ký nhận tin nhắn của các chủ đề cụ thể. Thông thường, định dạng được sử dụng cho chủ đề là tương tự như một URL (Ví dụ: / belgium / topic1). Các khách hàng đăng ký một hoặc nhiều chủ đề sẽ nhận được tất cả các tin nhắn do các khách hàng khác xuất bản cho các chủ đề này. Về nội dung của tin nhắn, tiêu chuẩn MQTT không quy định bất cứ thứ gì. Khách hàng và Broker thống nhất định dạng nội dung tin nhắn. Nó có thể là CSV, JSON, XML, nhị phân ...

VÍ DỤ:

1.  The MQTT client #3 and #4 gửi tin nhắn đăng ký đến broker để đăng ký chủ đề “/nivelles/temperature”.

2.  MQTT Client # 1 sau đó xuất bản một thông báo “{temperature: 21,3}” về cùng chủ đề “/nivelles/temperature”.  Client #3 và #4 sẽ nhận được thông báo do client #1 tạo ra.

2. Cách sử dụng MQTT với Ewon Flexy:

Ewon Flexy có thể hoạt động như một MQTT Client.

Để có thể kết nối Ewon Flexy với bất kỳ MQTT Broker nào, thiết bị Ewon Flexy hỗ trợ ngôn ngữ Script và và JAVA cho phép bạn lập trình giao tiếp MQTT của riêng mình với khả năng tùy biến cao

 

Sau đó, bạn có thể dễ dàng tùy biến các thông điệp của riêng mình với các giá trị Tag trong Ewon Flexy, sử dụng các topic của riêng bạn và gửi thông báo đến bất kỳ nền tảng IOT nào có MQTT Broker. Chủ đề và định dạng tin nhắn thường được quy định bởi nền tảng IOT.

Để biết thêm thông tin chi tiết và cần sự hỗ trợ miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi.

zalo