OPC UA là gì?

13/07/2023 Đăng bởi: Aucontech HMS Network VN

OPC UA là gì?

OPC Unified Architecture (OPC UA) là một giao thức truyền thông giữa máy và máy được sử dụng cho tự động hóa công nghiệp và được phát triển bởi OPC Foundation. Nền tảng OPC UA trong một kiến trúc độc lập theo hướng dịch vụ sẽ tích hợp các thông số kỹ thuật OPC Classic riêng lẻ vào một khuôn khổ có thể mở rộng. OPC UA đơn giản hóa kết nối công nghiệp để bạn có thể tích hợp tất cả các thiết bị, hệ thống tự động hóa và ứng dụng phần mềm của mình bằng cách sử dụng tiêu chuẩn an toàn và độc lập với nền tảng.

Vì sao phải là OPC UA?

Sử dụng OPC UA, bạn có thể dễ dàng kết nối các thiết bị từ xa của mình với Cumulocity IoT trong đám mây hoặc ở edge, cho phép chẩn đoán thiết bị, quản lý tài sản, giám sát, báo cáo và các ứng dụng khác.

Với việc tích hợp Cumulocity IoT OPC UA, bạn có thể:

- Tích hợp bất kỳ thiết bị OPC-UA nào vào nền tảng mà không cần mã hóa
- Cắm bất kỳ thiết bị nào và nền tảng sẽ tự động điều chỉnh các khả năng và cấu trúc dữ liệu mà nó cung cấp
- Phân chia cơ sở hạ tầng của bạn bằng nhiều cổng mà
- Không cần VPN. Cổng vào thiết lập một kết nối gửi đi được mã hóa, an toàn với nền tảng đám mây và có thể sử dụng OPC UA ở edge cũng như trên đám mây.

Ví dụ: một công ty sử dụng tích hợp OPC UA để kết nối công nghiệp — giao tiếp với các lò nướng khác nhau trong quá trình nướng. Những người thợ làm bánh sẽ nhận được báo động nếu họ để bánh mì trong lò quá lâu và bánh có nguy cơ bị chín quá. Báo động chuyển quy trình từ thủ công sang tự động, giảm đáng kể thất thoát và lãng phí.

Lợi ích của OPC UA

Khả năng tự phục vụ
Vì không cần mã hóa, các nhóm vận hành có thể dễ dàng kết nối với bất kỳ máy chủ OPC UA nào. Và họ có thể sử dụng tính năng tự động phát hiện thiết bị để tự động hóa hoàn toàn việc phát hiện và tích hợp các thiết bị với Cumulocity IoT.

Hỗ trợ cho các loại thiết bị chung
Bạn chỉ cần xác định từng thiết bị một lần. Định nghĩa loại thiết bị xác định từ một máy đến nội dung IoT tương ứng và cấu hình

Vd: Cấu hình tần số

Cấu hình dựa trên đám mây
Cung cấp cài đặt từ xa với cổng OPC UA IoT bởi kỹ sư hiện trường, thông qua cấu hình từ xa dựa trên đám mây. Vì vậy, bất kể kỹ sư ở đâu, họ có thể kết nối với các thiết bị khác nhau mà không cần ở trong cùng một phòng.

 

zalo