PTC ThingWorx, cung cấp nền tảng phát triển ứng dụng IoT được thiết kế để dễ sử dụng và triển khai nhanh chóng. ThingWorx đưa các nhà cung cấp vào một hệ sinh thái và công cụ phát triển duy nhất. Điều này cho phép người dùng chọn các ứng dụng phần cứng và phần mềm tốt nhất cho dự án cụ thể của họ.

Mỗi yếu tố phần cứng và yếu tố phần mềm đã được xác minh để sử dụng trong hệ thống ThingWorx cho phép các nhà phát triển tự tin lựa chọn nhà cung cấp.

ThingWorx là một ứng dụng phần mềm có sẵn trong cả phiên bản Windows và Linux. Giải pháp có thể được triển khai trên đám mây hoặc trên máy chủ riêng. ThingWorx không bị khóa vào bất kỳ nền tảng máy chủ nào cho phép các nhà cung cấp di chuyển giải pháp khi hoạt động kinh doanh của họ phát triển. Người dùng có thể nhanh chóng phát triển và triển khai các dịch vụ được kết nối trong toàn doanh nghiệp. Cổng HMS hỗ trợ 3 tùy chọn kết nối cho ThingWorx:

Kết nối tại nội bộ nhà máy - Giải pháp tận dụng  OPC-UA Server trong Flexy để kết nối dữ liệu PLC hoặc các cảm biến rời rạc với ThingWorx.

Kết nối dữ liệu từ xa tới máy chủ nội bộ - Giải pháp tận dụng Ewon Talk2M Cloud để dễ dàng thu thập dữ liệu từ nhiều Flexy gateway từ xa. Kết nối dữ liệu từ xa tới máy chủ đám mây - Giải pháp này thúc đẩy một ứng dụng chạy trên Flexy để đẩy dữ liệu trực tiếp đến Cloud bằng ThingWorx RESTful API.

Ewon Flexy Solution and ThingWorx Integration

Data Aggregation via Talk2M to ThingWorx Server

Direct Data Path to ThingWorx Server

Dashboard:

 

 

 

zalo