HMS đã xây dựng hệ thống IoT điện toán biên từ thiết bị đầu cuối từ xa thông minh Ewon Flexy, được tích hợp sẵn và  tương thích với dịch vụ đám mây Azure, AWS. Nó hoàn thành việc thu thập, xử lý trước và truyền dữ liệu và tích hợp nền tảng quản lý đám mây cho phép cài đặt nhiều hệ thống giám sát liên tục với các điểm đo rộng rãi và quản lý dữ liệu khối lượng lớn, do đó cho phép theo dõi thời gian thực nước thải xả ra và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn công cộng.

Tóm tắt dự án

Để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ nước thải công nghiệp và sinh hoạt, các cơ quan quản lý môi trường của chính phủ nhiều quốc gia đã thiết lập luật nhằm ngăn ngừa ô nhiễm nước nhằm thực thi việc kiểm soát xả nước thải. Các nhà máy và khu công nghiệp đã được yêu cầu lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động khi lượng nước thải hàng ngày của họ đạt đến ngưỡng, theo cục môi trường, cơ quan quản lý nước của đất nước quản lý ô nhiễm. Tuy nhiên, dữ liệu giám sát có thể bị thao túng và gian lận, và các cuộc đánh giá thường xuyên đã được chứng minh là không đủ để loại bỏ những hành vi sai trái đó. Hơn nữa, với việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn môi trường, nhà nước đã yêu cầu thêm dữ liệu chất lượng nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt được liên kết trực tuyến và đăng trong thời gian thực trên nền tảng công khai để bảo vệ môi trường và đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số chính quyền ở cấp quận và thành phố đã thiết lập hệ thống giám sát  trên các con sông địa phương để giám sát chất lượng nước và do đó ngăn chặn việc xả nước thải độc hại vào hệ thống sông.

Đối với các hệ thống quan trắc liên tục như vậy, đòi hỏi các điểm đo phân tán rộng rãi và xử lý khối lượng dữ liệu lớn, các nhà tích hợp hệ thống cần xây dựng một hệ thống quan trắc nước thải tự động có cấu trúc hệ thống tinh gọn và có thể được quản lý từ một nền tảng duy nhất. Thiết bị đầu cuối từ xa thông minh Ewon Flexy của HMS Network là một hệ thống gồm  gateway công nghiệp và các cảm biến cạnh để thu thập, xử lý trước và chuyển tiếp dữ liệu, cho phép xử lý trước (ví dụ: tóm tắt và chuyển đổi dữ liệu) ở đầu thiết bị, để chỉ dữ liệu quan trọng được tải lên nền tảng đám mây, giúp tiết kiệm chi phí truyền thông trong khi giảm khối lượng dữ liệu trên nền tảng đám mây.

Yêu cầu hệ thống

 Giám sát chất lượng nước ở các con sông và nước thải của nhà máy thuộc thẩm quyền, bao gồm: khối lượng, nhiệt độ, độ pH, độ dẫn điện, nhu cầu oxy hóa học và chất rắn lơ lửng.

Dữ liệu phải được chuyển đến trung tâm giám sát theo từng khoảng thời gian cụ thể (nhu cầu oxy hóa học và dữ liệu chất rắn lơ lửng phải được chuyển mỗi giờ một lần, trong khi dữ liệu giám sát khác phải được chuyển 5 phút một lần ).

zalo