Configure the remote access for Siemens PLC through STEP7

Configure the remote access for Siemens PLC through TIA portal

Poll data from Siemens PLC using Ethernet protocol

Bạn có thể kết nối Ewon với (hoặc nhiều) PLC họ S7 bằng cổng Ewon MPI / Profibus hoặc (các) cổng Ewon Ethernet ISOTCP.
Cấu hình của Ewon có thể hơi khác nếu kết nối giữa PLC và Ewon dựa trên MPI / Profibus- hoặc Ethernet ISOTCP.
Bạn có thể kết hợp cả hai kiểu kết nối mà không gặp vấn đề gì.

Cấu hình cổng kết nối MPI / Profibus
Cấu hình sau chỉ áp dụng cho Ewon Flexy 203 hoặc Ewon Flexy 205 với
Thẻ mở rộng linh hoạt: FLC 3701.
Một trong những giao thức được Ewon hỗ trợ để kết nối với Siemens là MPI / Profibus
giao thức.

 

Configure the remote access for Siemens PLC through STEP7

Configure the remote access for Siemens PLC through TIA portal

Poll data from Siemens PLC using Ethernet protocol

Chi tiết thêm về giải pháp cũng như trải nghiệm Demo sẵn có tại văn phòng Aucontech, xin vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật để được tư vấn thêm hoặc gọi Hotline +84 965 746 247.

zalo