Cấu hình của Ewon có thể hơi khác nếu kết nối giữa PLC và Ewon là dựa trên nối tiếp hoặc Ethernet. Bạn có thể kết hợp cả hai kiểu kết nối mà không gặp vấn đề gì.
Ví dụ: cùng lúc, bạn có thể kết nối với PLC dòng FX bằng cổng nối tiếp Ewon và kết nối với (hoặc nhiều) PLC Q-Series bằng (các) cổng Ethernet Ewon.

Hình dưới thể hiện liên kết giữa eWon với Mitsubishi PLC

Cấu hình cổng nối tiếp Serial
Việc truy cập từ xa vào một Mitsubishis nối tiếp thông qua Ewon sử dụng giải pháp VCOM (sử dụng cổng ảo), không phải máy chủ IO. Máy chủ MitsuFX IO chỉ dành cho mục đích tải thông tin.

Hình dưới thể hiện liên kết giữa eWon với Mitsubishi PLC thông qua cổng Serial

Chi tiết thêm về giải pháp cũng như trải nghiệm Demo sẵn có tại văn phòng Aucontech, xin vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật để được tư vấn thêm.

 

zalo