Cấu hình của Ewon có thể hơi khác nếu kết nối giữa PLC và Ewon là dựa trên Serial hoặc Ethernet.
Bạn có thể kết hợp cả hai loại kết nối mà không có vấn đề gì

Serial và Ethernet kết nối giữa Ewon và Omron PLC, thiết bị

Cổng Serial giữa Ewon và Omron dựa trên giao thức FINS

Chi tiết thêm về giải pháp cũng như trải nghiệm Demo sẵn có tại văn phòng Aucontech, xin vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật để được tư vấn thêm hoặc gọi Hotline +84 965 746 247.

zalo