Cấu hình của Ewon có thể hơi khác nếu kết nối giữa PLC và Ewon dựa trên Unitelway hoặc Ethernet. Bạn có thể kết hợp cả hai kiểu kết nối mà không gặp vấn đề gì.
Ví dụ: cùng lúc, bạn có thể kết nối với Modicon TSX Micro & Premium bằng cách sử dụng
Cổng Ewon Unitelway và kết nối với (hoặc nhiều) Modicon TSX Micro & Premium PLC bằng cách sử dụng (các) cổng Ethernet Ewon.
Hình dưới thể hiện các liên kết nối tiếp Serial, Ethernet giữa Ewon và Schneider

Hình dưới thể hiện liên kết giao thức Unitelway

Chi tiết thêm về giải pháp cũng như trải nghiệm Demo sẵn có tại văn phòng Aucontech, xin vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật để được tư vấn thêm hoặc gọi Hotline +84 965 746 247.

zalo