Với eWon bạn có thể kết nối với SLC500 bằng cổng Serial Ewon và kết nối với (hoặc nhiều) ControlLogix PLC bằng (các) cổng Ethernet Ewon.

Cổng Serial giữa Ewon và Allen-Bradley dựa trên giao thức DF1.

Chi tiết thêm về giải pháp cũng như trải nghiệm Demo sẵn có tại văn phòng Aucontech, xin vui lòng liên hệ Bộ phận kỹ thuật để được tư vấn thêm.

zalo