Aquaculture monitoring

Ngành nuôi trồng thủy sản cần giám sát chất lượng nước cũng như các thông số nước và thời tiết khác đối với các trại cá lớn, tôm xuất khẩu, trại hàu, trại vẹm và các loại tương tự.

Hệ thống giám sát nuôi trồng thủy sản bằng cách giám sát trực tuyến liên tục các cảm biến chất lượng nước như độ dẫn nước, oxy hòa tan, độ đục và độ pH giúp cải thiện tỷ lệ thức ăn, giảm thiểu căng thẳng cho cá, giảm bệnh tật và tỷ lệ chết của cá. Ngoài ra, các cảm biến chất lượng nước nuôi trồng thủy sản của chúng tôi cho phép bạn tối ưu hóa điều kiện ao nuôi, với dữ liệu thời gian thực và cảnh báo tự động giúp ngăn cá chết và cho phép bạn phản ứng với các thay đổi ngay lập tức.

 

Related Products

RKL-03 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

RKL-03 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

 

RKL-03 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

RK400-01 Tipping Bucket Rainfall Sensor

 

RK400-01 Tipping Bucket Rainfall Sensor

RK400-04 Economical Tipping Bucket Rainfall Sensor

 

RK400-04 Economical Tipping Bucket Rainfall Sensor

RK400-10 Evaporation Sensor

 

RK400-10 Evaporation Sensor

RKL-01 Submersible Liquid Level Transmitter

 

RKL-01 Submersible Liquid Level Transmitter

RKL-02 Radar Level Transmitter

 

RKL-02 Radar Level Transmitter

RK600-07 Data Logger of Automatic Weather Station

 

RK600-07 Data Logger of Automatic Weather Station

RK900-01 Automatic Weather Station

 RK900-01 Automatic Weather Station

zalo