Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ Mật Mã Dân Sự và Giấy phép Xuất Nhập Khẩu sản phầm Mật Mã Dân sự theo Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2016/NĐ-CP về KD sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

 

zalo