CASE STUDY | KIỂM SOÁT HỒ CHỨA NƯỚC

12/01/2024 Đăng bởi: Đoàn Phấn

Tự động hóa toàn bộ hoạt động hồ chứa nước thông qua giám sát từ xa

Khi nói đến quản lý nước, điều cần thiết là phải đảm bảo rằng các hệ thống hoạt động hoàn hảo để đảm bảo nguồn cung cấp cho người dân. Về mặt này, thị trấn Port Orchard, WA của Mỹ phải đối mặt với một thách thức lớn: tất cả đường dây thông tin liên lạc tới hồ chứa nước đều bị cắt. Kết quả là không thể theo dõi mực nước và đảm bảo tự động kích hoạt hoặc ngừng kích hoạt máy bơm.

Trong tình huống khẩn cấp này, các kỹ thuật viên đã phải được cử đến để vận hành máy bơm bằng tay. Nhưng sau một vài tháng, hạn chế này nhanh chóng trở nên không thể giải quyết được. HMS Networks đã giới thiệu Ewon Flexy 205 để khắc phục sự cố.

Ban đầu còn hoài nghi, thành phố Port Orchard sớm nhận ra lợi ích của tự động hóa và bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về lợi ích của kết nối công nghiệp.

Quản lý khẩn cấp đến tự động hóa hoàn toàn

HMS Networks và Thành phố Port Orchard đã phát triển một kế hoạch nhằm thu hẹp khoảng cách giao tiếp tại hồ chứa. Ban đầu, mục đích là hợp lý hóa các hoạt động và giảm số lượng can thiệp thủ công. Bằng cách trích xuất các thẻ từ bộ điều khiển logic khả trình (PLC) và sử dụng các thiết bị Flexy, nhóm đã có thể để nhận thông báo theo thời gian thực qua SMS hoặc email. Thông tin này cho phép các kỹ thuật viên kích hoạt hoặc hủy kích hoạt máy bơm từ xa.

Trong giai đoạn thứ hai, ý tưởng là đạt được sự tự động hóa hoàn toàn trong quá trình cài đặt, tức là kích hoạt các hành động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Để thực hiện điều này, thiết bị Flexy thứ hai đã được lắp đặt trong trạm bơm cùng với bộ điều khiển PLC của Master Water, thiết bị này giao tiếp với hệ thống SCADA. Sự kết hợp này cho phép điều khiển tự động các máy bơm: PLC chính nhận dữ liệu mực nước từ hồ chứa và kích hoạt hành động bơm theo ngưỡng định trước.

Kết nối công nghiệp đảm bảo rằng nguồn cung cấp nước của Port Orchard hoạt động với hiệu suất cao nhất và giúp các đội không còn có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thủ công khi tất cả các đường dây liên lạc bị cắt.

Ban đầu được thành lập để quản lý tình huống khẩn cấp, Ewon Flexy nhanh chóng khẳng định mình là một công cụ chiến lược.

Ewon Flexy mang lại kết quả tốt hơn mong đợi

Nhờ những phản hồi và kinh nghiệm thu được, các điều chỉnh đã được thực hiện để tối ưu hóa chức năng của hệ thống. Một trong số đó liên quan đến tần suất liên lạc giữa các thiết bị Flexy, khoảng thời gian ngắn nhất là một phút. Và nhờ khả năng liên lạc giữa bồn chứa và PLC chính, các thiết bị thậm chí còn giao tiếp nhanh hơn khoảng thời gian này khi được nhắc làm như vậy.

Công nghệ mang lại hiệu quả công nghiệp
Mặc dù ban đầu là một hạn chế liên quan đến việc giải quyết một vấn đề lớn, nhưng việc Thành phố Port Orchard áp dụng giải pháp kết nối công nghiệp đã nhanh chóng trở thành một vấn đề chiến lược.
Việc tích hợp các thiết bị Ewon Flexy 205 không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn thể hiện tiềm năng giải quyết vấn đề thích ứng trong quản lý tiện ích.

 

English./

Complete automation of water reservoir operation through remote monitoring

When it comes to water management, it’s essential to ensure that systems function perfectly to guarantee the population’s supply. In this respect, the American town of Port Orchard, WA, faced a major challenge: all communication lines to the water reservoir were cut. As a result, it was no longer possible to monitor water levels and ensure automatic activation or deactivation of the pumps.

In this emergency situation, technicians had to be dispatched to manually operate the pumps. But after a few months, this constraint quickly became untenable. HMS Networks introduced the Ewon Flexy 205 to remedy the problem.

Skeptical at first, the city of Port Orchard soon realized the benefits of automation and began to think more deeply about the advantages of industrial connectivity.

From emergency management to full automation
Together, HMS Networks and the City of Port Orchard developed a plan to bridge the communcation gap at the reservoir. Initially, the aim was to streamline operations and reduce the number of manual interventions. By extracting tags from the programmable logic controller (PLC) and using Flexy units, the team was able
to receive real-time notifications via SMS or email. This information enabled the technicians to remotely activate or deactivate the pumps.
In a second phase, the idea was to achieve full automation of the installation, i.e. to trigger actions without any human intervention. To do this, a second Flexy unit was installed in the pumping station alongside Master Water’s PLC controller, which communicated with the SCADA system. This tandem enabled automatic control of the pumps: the main PLC receives water levels data from the reservoir and triggers pumping actions according to predetermined thresholds.


Industrial connectivity ensures that Port Orchard's water supply operates at peak efficiency and prevents crews from being able to perform their tasks manually when all communication lines are down.

Initially founded for emergency management, Ewon Flexy quickly established itself as a strategic tool.

Ewon Flexy delivers better-than-expected results
Thanks to the feedback and experience gained, adjustments were made to optimize the system’s functionality. One of these concerned the frequency of communication between Flexy units, the shortest interval being one minute. And thanks to intercommunication between the tank and the main PLC, the units communicated even faster than this interval when prompted to do so.

Technology for industrial efficiency
Although initially a constraint linked to the resolution of a major problem, the adoption of an industrial connectivity solution by the City of Port Orchard quickly became a strategic issue. The integration of Ewon Flexy 205 units not only boosted operational efficiency, but also demonstrated the potential of adaptive problem-solving in utility management.

Viết bình luận của bạn:
zalo