Triển khai hệ thống thu thập dữ liệu và lịch sử dữ liệu quản lý nước công nghiệp

29/12/2023 Đăng bởi: Đoàn Phấn

Triển khai hệ thống thu thập và lịch sử dữ liệu để quản lý nước công nghiệp hiệu quả.

Có trụ sở tại Ohio, Mpw Industrial Services chuyên phát triển các giải pháp tùy chỉnh để xử lý nước công nghiệp. Nó cung cấp cả hệ thống cố định và giải pháp khẩn cấp, được lắp đặt trên khắp Hoa Kỳ. Công ty có chuyên môn từ xử lý nước sông thô đến sản xuất nước siêu tinh khiết.

Do tính chất di động và sự phân tán về mặt địa lý của các cơ sở lắp đặt do Mpw Industrial Services triển khai (ở nơi độ tin cậy của các dịch vụ di động không được đảm bảo), việc thu thập và liên lạc dữ liệu từ xa là điều tối quan trọng. Ewon Flexy 205 nhanh chóng chứng tỏ là giải pháp lý tưởng

Mpw Industrial Services lắp đặt các giải pháp xử lý nước khẩn cấp trên khắp Bắc Mỹ.

Dung lượng lưu trữ và truyền tải trên mức trung bình.

Để kết nối công nghiệp hiệu quả, phải đáp ứng hai tiêu chí thiết yếu:
• Dung lượng lưu trữ cao
• Truyền tải dữ liệu nhanh chóng, đầy đủ

Ewon Flexy không chỉ đáp ứng những yêu cầu này mà còn tự hào có một tài sản quý giá khác: nó tương thích với tất cả các PLC (Bộ điều khiển logic lập trình) trên thị trường. Mpw Industrial Services giờ đây có thể thu thập và phân tích dữ liệu từ tất cả các PLC của mình.

Bảo mật dữ liệu ở trung tâm của điều khiển từ xa giám sát.

Ben Reemsnyder, Kỹ sư OT tại Mpw Industrial Services cho biết: “Không thể hình dung được kết nối công nghiệp trừ khi bảo mật dữ liệu được đảm bảo tuyệt đối. Nhóm CNTT của chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng từ đầu, với các yếu tố như khu phi quân sự (DMZ), máy chủ nội bộ, tường lửa và bộ điều khiển miền để cho phép kết nối liền mạch và an toàn.”

Dữ liệu được thu thập trong các hệ thống xử lý nước khác nhau sau đó được truyền an toàn lên đám mây để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống lịch sử dữ liệu

Quá trình số hóa.

Tại thời điểm viết bài, khoảng 50 chiếc Ewon Flexy 205 đã được lắp đặt và đang cách mạng hóa quy trình ra quyết định cũng như chiến lược hoạt động của công ty. Mpw Industrial Services hiện có ý định tiếp tục quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình. Việc thu thập, phân tích và lịch sử hóa dữ liệu đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quản lý nước công nghiệp.

English |

Implement a data collection and history system for effective industrial water management.

Based in Ohio, Mpw Industrial Services specializes in developing custom solutions for industrial water treatment. It offers both permanent systems and emergency solutions, installed throughout the United States. The company's expertise ranges from raw river water treatment to ultra-pure water production.

Due to the mobile nature and geographical dispersion of installations deployed by Mpw Industrial Services (where reliability of mobile services cannot be guaranteed), data collection and communication Remote data is paramount. The Ewon Flexy 205 quickly proved to be the ideal solution

Mpw Industrial Services installs emergency water treatment solutions throughout North America.

Storage and transmission capacity are above average.

For effective industrial connectivity, two essential criteria must be met:
• High storage capacity
• Transmit data quickly and completely

Ewon Flexy not only meets these requirements but also boasts another valuable asset: it is compatible with all PLCs (Programmable Logic Controllers) on the market. Mpw Industrial Services can now collect and analyze data from all of its PLCs.

Data security at the heart of remote surveillance.

“Industrial connectivity is inconceivable unless data security is absolutely guaranteed,” said Ben Reemsnyder, OT Engineer at Mpw Industrial Services. Our IT team built the infrastructure from the ground up, with elements such as the demilitarized zone (DMZ), internal servers, firewalls and domain controllers to enable seamless and secure connectivity .”

Data collected in various water treatment systems is then securely transmitted to the cloud to ensure the integrity and security of the data history system

Digitalization process.

At the time of writing, approximately 50 Ewon Flexy 205s have been installed and are revolutionizing the company's decision-making processes and operational strategies. Mpw Industrial Services now intends to continue its digital transformation. The collection, analysis and historicization of data marked a major turning point in industrial water management.

 Tags: Aucontech Ewon HMS
Viết bình luận của bạn:
zalo