Ewon Flexy với Dịch vụ Amazon Web

13/07/2023 Đăng bởi: Phan Doan

Ewon cung cấp ba giải pháp chìa khóa trao tay khác nhau cho khách hàng của chúng tôi:

Kết nối từ xa theo yêu cầu.

  • Sự kết hợp giữa đám mây Talk2M CAAS và Ewon Cozy / Flexy cung cấp cho khách hàng các kết nối từ xa tới máy của họ.

Giám sát dữ liệu tại chỗ. 

  • Ewon Flexy có thể thu thập dữ liệu từ các mô-đun PLC / IO của bạn. Những dữ liệu cục bộ này có thể được hiển thị thông qua trang tổng quan web cục bộ có thể truy cập cục bộ hoặc từ xa thông qua Talk2M / M2Web. Ewon Flexy cũng có thể xử lý các cảnh báo cục bộ và thông báo báo động.

Thu thập dữ liệu cho các ứng dụng IoT. 

  • Tại một số thời điểm, có thể cần thu thập và tập trung dữ liệu của tất cả các Ewon Flexy của bạn. Đối với điều này, chúng tôi cung cấp một loạt giải pháp thông qua Đám mây Talk2M bằng API Talk2M (API DMWeb hoặc API M2Web ) hoặc thông qua các kết nối dữ liệu trực tiếp từ Ewon Flexy đến các đám mây của bên thứ ba thông qua HTTP (S) hoặc MQTT (S).

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên https://www.ewon.biz/products

Trên trang này, chúng tôi sẽ tập trung vào “Thu thập dữ liệu cho ứng dụng IoT” với kết nối trực tiếp từ Ewon Flexy đến AWS IoT Hub bằng giao thức MQTTS.

Việc gửi dữ liệu đến nhà môi giới MQTT (S) từ Ewon Flexy của bạn yêu cầu một số chương trình trong Ewon Flexy, trong tập lệnh BASIC hoặc trong JAVA. Tài liệu  AUG-0073-00: Getting started with MQTT on Ewon Flexy giúp bạn bắt đầu với MQTT và Flexy. 

Với mục đích thử nghiệm, chúng tôi đã đưa lên trang web thử nghiệm hỗ trợ của mình một nhà môi giới MQTT đơn giản nhưng dễ sử dụng. Vui lòng truy cập https://tools.ewonsupport.biz/mqtt để biết thêm chi tiết về tập lệnh cơ bản và cách kết nối Ewon Flexy của bạn với nhà môi giới MQTT này.

Viết bình luận của bạn:
zalo