Giải pháp xử lý nước

13/07/2023 Đăng bởi: Phan Doan

Water Treatment Solution

Chất lượng nước suy giảm, do ô nhiễm môi trường hoặc khí thải độc hại, có thể gây ra mối nguy hại lớn đối với sức khỏe con người, sinh vật thủy sinh và toàn bộ hệ thống sinh thái. Việc phát hiện kịp thời là vô cùng quan trọng để giảm thiểu và giảm thiểu tác động của các sự kiện đó, và / hoặc để xác định nguồn gây ô nhiễm. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do các thông số khác nhau cần được theo dõi. Trong khi đối với nhiều trường hợp, các chỉ số đơn giản như nhiệt độ và độ dẫn điện là đủ, trong các trường hợp khác, các thông số phức tạp hơn, chẳng hạn như pH, oxy hòa tan (DO), độ đục hoặc hàm lượng tảo xanh sẽ cần được theo dõi.

Sản phẩm liên quan

 

RK500-04 Dissolved Oxygen Sensor

RK500-04 Dissolved Oxygen Sensor

 

RK500-04 Dissolved Oxygen Sensor

RK500-06 ORP Sensor

 

RK500-06 ORP Sensor

RK500-12 Liquid PH Sensor

 

RK500-12 Liquid PH Sensor

RK500-13 Liquid Online ECSalinity Sensor

 

RK500-13 Liquid Online ECSalinity Sensor

RKL-01 Submersible Liquid Level Transmitter

 

RKL-01 Submersible Liquid Level Transmitter

RKL-02 Radar Level Transmitter

 

RKL-02 Radar Level Transmitter

RKL-03 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

 

RKL-03 Ultrasonic Liquid Level Transmitter

RK900-01 Automatic Weather Station

 

RK900-01 Automatic Weather Station

Viết bình luận của bạn:
zalo