Giám sát môi trường nông nghiệp thông minh

13/07/2023 Đăng bởi: Phan Doan

Smart Agriculture Industry Solution

Hệ thống giám sát môi trường nông nghiệp / thiết bị giám sát môi trường cung cấp dịch vụ giám sát môi trường và dịch vụ kiểm soát cơ sở vật chất, do đó duy trì môi trường phát triển cây trồng ở trạng thái tối ưu. Nông nghiệp thông minh là một cách để thực hiện nông nghiệp bằng cách quản lý chính xác các yếu tố đầu vào dựa trên sự biến đổi của các thông số đồng ruộng nhằm đạt được đầu ra được tối ưu hóa ở mức tối thiểu gây ảnh hưởng đến môi trường để cung cấp giải pháp ngành nông nghiệp thông minh. Ai cũng biết rằng khí hậu là một trong những thông số đồng ruộng quan trọng nhất quyết định sự phát triển của cây trồng và sản lượng của nó. Điều này là do mỗi cây trồng dễ bị ảnh hưởng bởi một số điều kiện phát triển nhất định như nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, nhiệt độ đất, gió và ánh sáng, v.v ... Vì vậy, điều quan trọng là người nông dân phải hiểu các điều kiện khí hậu này của trang trại của họ. Hệ thống giám sát thời tiết theo thời gian là một trong những cách hiệu quả nhất để trang bị cho người nông dân những thông tin và kiến ​​thức về khí hậu kịp thời để quản lý cây trồng tốt hơn.

 

Sản phẩm liên quan

RK200-02 PAR Sensor

RK200-02 PAR Sensor

 

RK200-02 PAR Sensor

RK300-03 CO₂ Sensor

 

RK300-03 CO₂ Sensor

RK300-04 Leaf Wetness Sensor

 

RK300-04 Leaf Wetness Sensor

RK330-01 Ambient Temperature Humidity & Pressure Sensor

 

RK330-01 Ambient Temperature Humidity & Pressure Sensor

RK500-22 Soil PH Sensor

 

RK500-22 Soil PH Sensor

RK500-23 Soil ECSalinity Sensor

 

RK500-23 Soil ECSalinity Sensor

RK520-02 Soil Moisture, Temperature & EC Sensor

 

RK520-02 Soil Moisture, Temperature & EC Sensor

RK900-01 Automatic Weather Station

 

RK900-01 Automatic Weather Station

Viết bình luận của bạn:
zalo