HỆ THỐNG MẠNG KHÔNG DÂY KINETIC MESH CHO HẦM MỎ

09/10/2023 Đăng bởi: Bach Hoang

MỘT MẠNG LƯỚI HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG CHO CÁC MỎ LỘ THIÊN & DƯỚI LÒNG ĐẤT

Kinetic Mesh® của Rajant là mạng không dây duy nhất tự động thích ứng với những thay đổi về hoạt động và môi trường trong các mỏ lộ thiên và dưới lòng đất.

Trong hơn 300 mỏ trên toàn thế giới, mạng Kinetic Mesh phát triển linh hoạt để giữ cho các ứng dụng, thiết bị và việc khai thác mỏ chạy trên bề mặt và dưới lòng đất, không cần cáp quang hoặc tháp di động.

Rajant Kinetic Mesh® cung cấp một mạng dành cho hầm mỏ di động cho phép các nhà khai thác mỏ đáp ứng các nhiệm vụ sản xuất liên tục và an toàn công nghiệp với tính khả dụng của mạng vững chắc. Bản chất độc đáo của kiến trúc Kinetic Mesh của chúng tôi cho phép các mỏ lộ thiên và hầm lò dễ dàng thiết lập, di dời hoặc loại bỏ cơ sở hạ tầng mạng - mà không gây ra bất kỳ thời gian ngừng hoạt động mạng nào - để cung cấp vùng phủ sóng thích ứng cao và kết nối liên tục. Đây là mạng lưới không dây duy nhất để tự chủ khai thác chạy mà không bị lỗi. Hơn nữa, Rajant BreadCrumbs® cung cấp thông lượng lớn hơn 5 lần, độ trễ thấp hơn 5 lần và chi phí thấp hơn 5 lần so với LTE.

Các mỏ trên thế giới phụ thuộc vào Rajant về tính di động và tự chủ hoàn toàn: Mạng lưới Kinetic Mesh được triển khai trên hơn 300 mỏ lộ thiên và hầm lò lớn nhất tại hơn 80 quốc gia hiện nay.

Một Mạng Lưới Thích Ứng Đa Dạng Với Sự Thay Đổi Liên Tục Của Các Mỏ Lộ Thiên

Hình dạng, độ sâu và cấu hình của một mỏ bề mặt liên tục thay đổi trong quá trình khai thác. Thiết bị phải liên tục được di chuyển ra khỏi các khu vực nổ mới, điều đó có nghĩa là vùng phủ sóng mạng cũng phải thường xuyên thay đổi. Không giống như các tháp LTE lớn, kiến trúc độc đáo và di động của Kinetic Mesh dễ dàng cho phép các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên nhanh chóng được triển khai, di dời hoặc dỡ bỏ cơ sở hạ tầng mạng mà không gây ra thời gian ngừng hoạt động, để cung cấp vùng phủ sóng thích ứng cao và kết nối liên tục. Đọc tài liệu khai thác mỏ lộ thiên của chúng tôi để xem cách thực hiện.

Tải Tài Liệu Về Mỏ Lộ Thiên

Một Mạng Lưới Không Dây Đa Vô Tuyến Hoàn Toàn Di Động Dưới Lòng Đất

Các mỏ ngầm là môi trường đầy thách thức để triển khai các hệ thống mạng. Nhu cầu kết nối và lưu lượng là cao, nhưng địa hình mỏ giới hạn khoảng cách tín hiệu không dây có thể truyền đi.V2X / M2M hoàn toàn di động, tự động của Rajant để khai thác dưới lòng đất giúp loại bỏ các bất cập của hệ thống truyền thông hầm mỏ cổ điển nhờ vào kết nối tốc độ cao đa radio. Kinetic Mesh cung cấp giao tiếp thoại và dữ liệu quan trọng tại hiện trường cho các mỏ, đây là một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho các hệ thống không dây truyền thống. Đọc tài liệu khai thác dưới lòng đất của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Tải Tài Liệu Hầm Mỏ

Viết bình luận của bạn:
zalo