Kết nối phụ kiện Robot với bất kỳ mạng công nghiệp

18/12/2023 Đăng bởi: Đoàn Phấn

Robot cần các thiết bị, phụ kiện để có thể hoạt động hiệu quả. Nhưng cách dễ nhất để kết nối các thiết bị, phụ kiện của Robot với mạng của nhà máy là gì? Cách dễ nhất là sử dụng các sản phẩm của Anybus, như RSP.

B40-BNIP

Các sản phẩm được sử dụng trong nghiên cứu điển hình này: Anybus CompactCom B40 - PROFINET-IRT

Số lượng robot công nghiệp hoạt động trong các nhà máy trên toàn thế giới tiếp tục tăng. Để sử dụng robot hiệu quả và tối đa hóa năng suất, các công ty gắn các phụ kiện robot vào robot để cho phép robot thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

RSP chuyên phát triển, sản xuất và lắp đặt các phụ kiện cần thiết cho robot. Khi RSP bắt đầu phát triển một loạt bộ thay dao mới, họ cần đáp ứng mong đợi của khách hàng và cung cấp bộ thay dao có khả năng kết nối với mạng lưới nhà máy. Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ mạng cần thiết là một nhiệm vụ phức tạp nằm ngoài chuyên môn của RSP. Thật may mắn cho mọi người, RSP đã tìm thấy Anybus. Anybus đã giúp nhúng giao diện liên lạc vào bộ thay dao cho phép kết nối với mạng của nhà máy và cho phép RSP tiếp tục tập trung vào việc chế tạo các phụ kiện rô-bốt hàng đầu thế giới.

RSP-nghiên cứu điển hình

Bộ thay dao Moduflex được gắn vào robot giúp robot có thể thay dao nhanh chóng và an toàn

Sản phẩm hệ thống robot
Robot System Products (RSP) chuyên sản xuất các phụ kiện robot công nghiệp được sử dụng trong các nhà máy trên toàn thế giới. Henrik Hofström, giám đốc tiếp thị tại RSP giải thích: “Sức mạnh của chúng tôi nằm ở kiến thức chuyên môn thu được khi làm việc với robot công nghiệp trong gần 20 năm”. “Kiến thức chuyên môn này cho phép chúng tôi tạo ra các phụ kiện rô-bốt công nghiệp mạnh mẽ, linh hoạt nhằm giúp khách hàng cải thiện tính linh hoạt của rô-bốt và tăng năng suất.”

Một trong những dòng sản phẩm chính của RSP là bộ thay dao. Bộ thay dao được gắn vào robot và cho phép robot thay dao nhanh chóng và an toàn.

Một số thách thức

Các yêu cầu đối với một ngành công nghiệp thông minh và được kết nối ảnh hưởng đến từng bước trong quy trình tự động hóa. Vì vậy, khi RSP đang phát triển dòng Moduflex, một dòng bộ thay dao mới được thiết kế đặc biệt để mang tải trọng nặng, họ cần phải bắt kịp thời đại và cung cấp bộ thay dao hiện đại có thể kết nối với mạng tự động hóa.

Tuy nhiên, việc phát triển công nghệ mạng cần thiết không phải là điều dễ dàng và cũng không phải là điều đã đưa RSP trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu. Mats Thunell, kỹ sư cao cấp tại RSP giải thích: “Chúng tôi là chuyên gia về robot chứ không phải mạng công nghiệp. “Chúng tôi muốn tiếp tục tập trung vào robot, vì vậy chúng tôi không muốn đầu tư thời gian và tiền bạc để phát triển giải pháp mạng nội bộ vì giải pháp đó nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi. May mắn thay, chúng tôi đã tìm thấy một giải pháp tốt với Anybus, cho phép cả hai công ty tập trung vào những gì họ giỏi, Robotics cho chúng tôi và kết nối mạng cho Anybus.”

Yêu cầu kết nối mạng của RSP
Robot di chuyển tự do trong nhà máy, vì vậy các phụ kiện của robot phải nhỏ gọn và không có dây cáp nhất có thể. Để duy trì hình thức nhỏ gọn của bộ thay dao, RSP ưu tiên nhúng công nghệ mạng vào bên trong bộ thay dao. RSP cũng cần một giao diện truyền dữ liệu cho phép kết nối dễ dàng và đáng tin cậy với bất kỳ hệ thống nhà máy nào, bất kể giao thức mạng.

RSP-HMS

Henrik Hofström tại RSP và Samuel Alexandersson tại HMS.

Anybus CompactCom
Anybus CompactCom đáp ứng tất cả các yêu cầu kết nối mạng.

Thiết kế nhúng:

Để duy trì kích thước nhỏ gọn của bộ thay dao và tránh dùng thêm cáp, RSP đã chọn Anybus CompactCom B40. Anybus CompactCom B40 được gắn vào bảng mạch in (PCB) của bộ thay dao.

Bất kỳ mạng nào:

Có CompactCom cho bất kỳ Fieldbus hoặc Ethernet công nghiệp chính nào và thật dễ dàng trao đổi một CompactCom lấy một CompactCom khác, cho phép RSP kết nối với bất kỳ hệ thống nhà máy nào, bất kể giao thức mạng. Theo quan sát của Henrik, điều này mở ra khả năng mở rộng sang các thị trường mới. “Chúng tôi đã bắt đầu với PROFINET, nhưng chúng tôi có thể nhắm mục tiêu đến các thị trường mới vì có CompactCom cho tất cả các mạng lớn.”

Dễ dàng và đáng tin cậy:

Anybus CompactCom được sản xuất sẵn và dễ cài đặt, giúp giảm thời gian tiếp thị sản phẩm mới. Bộ xử lý mạng công nghiệp Anybus NP40 từng đoạt giải thưởng đảm bảo rằng CompactCom đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật.

Henrik kết luận: “Chúng tôi sẽ không thể phát triển dòng Moduflex dễ dàng như vậy nếu không có Anybus CompactCom”. “Anybus CompactCom là một sản phẩm tuyệt vời. Nó cung cấp khả năng liên lạc mạng công nghiệp đáng tin cậy và dễ sử dụng.”

 

English |

Connecting robot accessories to any industrial network
Robots need accessories to work efficiently. But what’s the easiest way to connect the accessories to factory networks? The easiest way is to use Anybus’ ready-made products and expertise, as RSP found out.

B40-BNIP

Products used in this case study: Anybus CompactCom B40 - PROFINET-IRT

The number of industrial robots operating in factories worldwide continues to rise. To use robots efficiently and maximize productivity, companies attach robot accessories to the robots to enable the robots to perform different tasks.


RSP specializes in developing, producing, and installing the required robot accessories. When RSP started to develop a new range of tool changers, they needed to meet their customers’ expectations and provide a tool changer capable of connecting to the factory networks. However, developing the required networking technology is a complicated task outside RSP’s expertise. Happily for everyone, RSP found Anybus. Anybus helped embed a communication interface into the tool changer enabling connectivity with the factory’s network and allowing RSP to remain focused on making world-leading robot accessories.

RSP-case-study

The Moduflex tool changer is attached to the robot enabling the robot to change tools quickly and safely

Robot System Products
Robot System Products (RSP) specialize in making industrial robot accessories that are used in factories worldwide. “Our strength lies in the specialized knowledge gained from working with industrial robotics for almost 20 years,” explains Henrik Hofström, marketing manager at RSP. “This specialized knowledge enables us to make robust, versatile industrial robot accessories that help our customers improve robot flexibility and increase productivity.”

One of RSP’s main product ranges is its tool changers. A tool changer is attached to a robot and enables the robot to change the tool quickly and safely.

Challenge
The requirements for a smart and connected industry affect every step in the automation process. So, when RSP was developing its Moduflex series, a new line of tool changers specially designed to carry heavy payloads, they needed to move with the times and provide a modern tool changer that could connect to automation networks.

However, developing the required networking technology is neither easy nor what has made RSP a global leader. “We’re experts in robotics, not industrial networking,” explains Mats Thunell, senior engineer at RSP. “We want to remain focused on robotics, so we didn’t want to invest the time and money to develop an in-house networking solution as that’s outside our area of expertise. Fortunately, we found a good solution with Anybus that allows both companies to focus on what they’re good at, Robotics for us and networking for Anybus.”

RSP’s networking requirements
Robots move freely within the factory, so robot accessories must be as compact and cable-free as possible. To maintain the tool changer’s compact form, RSP preferred to embed the networking technology within the tool changer. RSP also needed a data communication interface that allowed easy and reliable connectivity to any factory system, regardless of the network protocol.

RSP-HMS

Henrik Hofström at RSP and Samuel Alexandersson at HMS.
 

Anybus CompactCom
The Anybus CompactCom matched all the networking requirements.

Embedded design

To maintain the tool changer’s compact size and avoid extra cables, RSP chose the Anybus CompactCom B40. The Anybus CompactCom B40 was attached to the tool changer’s printed circuit board (PCB).

Any network

There’s a CompactCom for any major Fieldbus or industrial Ethernet, and it’s easy to swap one CompactCom for another CompactCom, enabling RSP to connect to any factory system, regardless of the network protocol. As Henrik observes, this opens the possibility of expanding into new markets. “We’ve started with PROFINET, but we can target new markets as there’s a CompactCom for all major networks.”

Easy and reliable

Anybus CompactCom is ready-made and easy to install, reducing the time to market for new products. The award-winning Anybus NP40 industrial network processor ensures that the CompactCom meets demanding performance, reliability, and security requirements.

“We would not have been able to develop the Moduflex series this easily without the Anybus CompactCom,” concludes Henrik. “The Anybus CompactCom is a great product. It provides reliable industrial network communication and is easy to use.”

Viết bình luận của bạn:
zalo