MISTAKE: NOT TAKING MEASUREMENTS FREQUENTLY OR REGULARLY | AUCONTECH VN

05/12/2023 Đăng bởi: Đoàn Phấn

Việc thực hiện phép đo trên mạng PROFIBUS của bạn có phải là điều bạn chỉ nghĩ đến khi gặp sự cố không? Nếu vậy, bạn có thể muốn thay đổi thói quen của mình.

Việc theo dõi và báo cáo thường xuyên sẽ giúp bạn:

  •   Suy thoái tại chỗ trên mạng của bạn
  •   Phát hiện các thiết bị hoặc kết nối bị lỗi
  •   Kiểm tra chất lượng tín hiệu tổng thể
  •   Giảm cuộc gọi kỹ sư
  •   Ngăn chặn thời gian ngừng hoạt động không lường trước

Nếu bạn thực hiện phép đo trước và sau khi thực hiện thay đổi đối với mạng, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào. Sau đó, bạn có thể khắc phục chúng trước khi chúng trở thành vấn đề thực sự.

Lợi ích của việc giám sát thường xuyên

Mặc dù việc giám sát thường xuyên được khuyến khích nhưng phương pháp hiệu quả nhất chắc chắn là giám sát thường xuyên.

Giám sát thường xuyên sẽ cảnh báo bạn nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh hoặc có khả năng phát sinh.

Tính năng này rất cần thiết nếu bạn có một hoặc nhiều mạng quan trọng.
Có rất nhiều công cụ giám sát vĩnh viễn trên thị trường. Tốt nhất bao gồm:

  •   Giám sát đồng thời
  •   Một số mô-đun lặp lại
  •   Màn hình xe buýt và máy hiện sóng
  •   Kết nối Ethernet

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc giám sát thường xuyên không được phép đối với một số mạng công nghiệp vì lý do bảo mật vì nó liên quan đến việc kết nối với mạng CNTT.

Nếu mạng của bạn rơi vào trường hợp đó thì cách tốt nhất để bạn ngăn chặn bất kỳ suy thoái là thực hiện các phép đo thường xuyên.

CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

Một công ty ô tô thực hiện các báo cáo đo lường hàng năm tháng. Họ in báo cáo trên giấy trong suốt và đặt nó lên trên báo cáo của tháng trước để họ có thể dễ dàng phát hiện bất kỳ vấn đề nào thay đổi.

Nếu họ phát hiện ra bất kỳ thay đổi nào, họ có thể sắp xếp điều đó vào kế hoạch của mình. bảo trì và khắc phục sự cố trong thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình của họ.

________________________________________________________________

Getting into good habits

Is performing a measurement on your PROFIBUS network something you think about only when you have an issue? If so, you may want to change your routine.

Regular monitoring and reporting will help you to:
 - Spot degradation on your network
 - Detect faulty devices or connections
 - Check the overall signal quality
 - Reduce engineer call-outs
 - Prevent unforeseen downtime

If you do a measurement before and after you make a change to your network, you will quickly spot any problems. You can then fix them before they become a real issue.

The benefits of permanent monitoring

While regular monitoring is highly recommended, the most effective method is undoubtedly permanent monitoring.

Permanent monitoring will alert you if any faults arise or are likely to arise.

This feature is essential if you have one or more critical networks.

There are a variety of permanent monitoring tools on the market. The very best include:

 - Simultaneous monitoring
 - Several repeater modules
 - Bus monitor and oscilloscope
 - Ethernet connection

Note, however, that permanent monitoring is not permitted on some industrial networks for security reasons since it involves connecting to an IT network.

If that’s the case with your network, the best way for you to prevent any degradation is to carry out regular measurements.

TRUE STORY

An automotive company runs measurement reports every month. They print the report on transparent paper and lay it over the top of the previous month’s report, so they can easily spot any changes.

If they do spot any changes, they can schedule that into their planned maintenance and fix the problem during their scheduled downtime.

Viết bình luận của bạn:
zalo